قابل توجه همکاران عزیز بارم بندی کتاب کارآفرینی با کد ۶۰۱/۵ در فایل ضمیمه قابل برداشت و استفاده است.

منبع: دبیرخانه راهبری درس کارآفرینی

بارم بندی جدید درس کار آفرینی با اعمال آخرین تغییرات از منبع سایت دبیرخانه راهبری در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.