در این بروشور و پاورپوینت،با رشته تحصیلی گرافیک رایانه که کاری از هنرستان کاردانش حضرت مریم (س) ناحیه یک زاهدان است آشنا می شوید.

در این بروشور، با رشته حسابداری آشنا خواهید شد.

در مورد رشته کامپیوتر چه میدانید؟ پاسخ را در این پاورپوینت خواهید یافت.