بنیاد کار آفرینی زنان و جوانان اقدام به اجرای دو مسابقه خلاقیت و ایده یابی و طراحی روزنامه دیواری برای دانش آموزان هنرستان های شرکت کننده در طرح اتاق کار آفرینی زاهدان نموده است.

به دانش آموزان برتر هر هنرستان و در نهایت برترین های طرح جوایزی از جانب بنیاد مذکور اعطا خواهد شد.